Başka ne gibi edepler vardır?

Başka ne gibi edepler vardır?

 

– Mürid, şeyhinin cefasına, imtihanına katlanmalı, sabretmeli, bunun kendi iyiliği için olduğunu bilmelidir.
– Şeyhine dünyevi bir maksatla değil ihlâsla, Allah için bağlanmalıdır.
– Ona dünyevi şeylerden ziyade, uhrevi şeyleri sormalı, nefsinin tedavisiyle alakalı danışmalıdır.
– Şeyhin evlat ve akrabalarına hürmet etmelidir.
– Şeyhin hediyesine değer vermeli, ömür boyu saklamalıdır.
53 (Ez-Zernuci/ Talim-ul Müteallim)
– Şeyhi mükellef tutmamalıdır. Cenaze, düğün gibi merasimlere davet etmemeli, sadece haber vermeli, gelip gelmemesini onun takdirine bırakmalıdır.
– Şeyhine ve dergâha hizmet etmelidir. Herkesin bir mesleği vardır ve mesleğine göre hizmet etmelidir.
Alimin hizmeti sofilere sohbet etmek, talebe okutmaktır. Zenginin hizmeti dergahın ihtiyaçlarını karşılamak, fakir sofileri kollamaktır.