Yaşayan evliya var mıdır?

Yaşayan evliya var mıdır?
Evliya sadece mezarda veya türbelerde olmaz. Kıyamete kadar yeryüzü evliyasız kalmaz. Mürşid-i kâmillerin her biri birer velidir.Ve elhamdülillah yurdumuzda ve dünyada pek çok hakiki mürşid-i kâmiller mevcuttur. Ayrıca meşhur olmayan, hatta veliliği bilinmeyenler belki de daha çoktur.