Tasavvuf yolu İslam’ı en güzel bir şekilde yaşamayı hedefleyen pek mübarek bir yoldur. Her ilmin bir konusu ve gayesi olduğu gibi tasavvuf ilminin de bir konusu ve gayesi vardır. Bu ilmin konusu nefis, nefsin hileleri ve ıslahı; Gayesi ise güzel bir insan, yani kâmil bir Müslüman haline gelmek, Allah’ın rızasına nail olmak ve Ahlak-ı Muhammediyye’ye ulaşmaktır. Bu ilimle uğraşan kardeşlerimizin öncelikle öğrenip düstur haline getirmesi gereken bir takım bilgiler ve kurallar vardır. Bu yolun ilk basamağına ayak basmış, yani tevbe etmiş kardeşlerimizin bunları bilmesi gerekmektedir. Bu bölümü hazırlamaktan maksadımız tasavvuf ilmine yeni başlayan kardeşlerimize rehberlik etmesi, içindeki bilgileri düstur edinmesi ve ona göre amel etmesidir.

Hidayet ve Tevfik ancak Allah’tandır (cc.)

 

*Sorularla Tevbe ve Tasavvuf

*Rabıta Risalesi